Използвай енергията на природата
BISOLID COMFORT

BISOLID Comfort


BISOLID Comfort

 Чугунен секционен котел.

Котела изгаря пелети,дървесни брикети,дърва и въглища. Пелетната горелка е с лесен за работа LSD дисплеи,модулация при достигане на зададената температура.Възможност за стаен термостат и модулация по стайна температура.Вентилаторна група за повишаване на тягата на димните газове,модулираща се по температура на водата.Горелката контролира помпата от мин. температура 40 °C.Коефицент на полезно действие (КПД) на пелети 90% и на дърва 75÷81%. Гаранция 2г. с удължена гаранционна карта (провеждане на профилактика след първата година ).›› Ръководство Котел ›› Ръководство Горелка