Използвай енергията на природата
Екологично обследване на сгради

BAU+TEC   Germany


BAU+TEC Germany

НЕКОТЕРМ ООД е представител на фирма BAU+TEC Germany 

BAU+TEC  е инженерно дружество от инженери специалисти и експерти еколози  за обследване ,оценка и проектиране на екологично саниране  в  строителството.Към  главните дейности спадат – консултации и проектиране при  саниране на замърсяването в сградите и почвата,както и енергийна ефективност на сградите.


Екологичното обследване на сградите дава възможност , рискът от разход „вредни вещества в сградите”  да стане  видима стойност,
която може да се включи при покупка, саниране и реконструкция  на сградите. При екологичното обследване  за „вредни вещества в сградите”  изтъкнати експерти еколози  откриват нежелани замърсявания на сградите и почвата с вредни вещества

www.bautec-umwelt.com

›› Издание: Замърсяване на сградите