Използвай енергията на природата
услуги

Консултации за избор на нискоенергийни системи

 

Проектиране на нискоенергийни системи и сгради

 

Изготвяне на проекти за кредитиране по програми за енергийна ефективност

 

Издаване на енергийни паспорти

 

Издаване на енергийни сертификати

 

Изготвяне на оценка за съответствие на енергийна ефективност на проекти

 

Изготвяне на Доклад за обследване на сгради за енергийна ефективност

 

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации

 

Доставка и монтаж на слънчеви инсталации

 

Доставка и монтаж на съоръжения работещи с биомаса

 

Доставка и монтаж на термопомпени инсталации

 

Сервиз и абонаментно поддържане на сградни инсталации, енергиен мениджмънтОценка за възвръщаемост на инвестиция във ВЕИ