Използвай енергията на природата
за некотерм

     Некотерм ООД е инженерингова фирма създадена през 1991г. от маг. инж. Нейко Неков. Дейността си фирмата развива в областта на отоплението, климатизацията и ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), като обхваща консултация, проектиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервизно обслужване на изградените инсталации и съоръжения.
     Благодарение на натрупания дългогодишен опит в сферата на топлотехниката и непрекъснато квалифициране на своя екип от професионалисти, Некотерм предлага на своите клиенти високoкачествено изпълнение на най-новите, най-ефективни системи за отопление и климатизация. Стремим се към постигане на оптимално отношение от първоначална инвестиция и разход за енергия според съществуващите нормативи.
     В работата си следваме индивидуален подход за всяка конкретна ситуация, като се ръководим от Вашето желание и нашия професионален опит. За постигане на максимална икономичност и енергийна ефективност, екипът ни ще проектира за Вас най-подходящата инсталация съобразена с личните Ви предпочетания и конкретните архитектурни изисквания за Вашата сграда.
     Ефективността на една система зависи от нейния енергиен разход и срок на изплащане. За да се възползвате най-добре от вложението си в даден имот, Вие трябва да използвате всички негови природни особености. За тази цел извършваме консултации, проектиране, издаване на енергийни паспорти, сертификати, оценка за съответствие и одит на енергийна ефективност на сгради.
     Използването на възобновяеми енергийни източници, освен намаляване разходът за енергия води до намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда.
     Ние от Некотерм ще Ви съдействаме да построите сграда с най-нисък оптимален разход за енергия.Сертификати и лицензии

›› Сертификат за акредитация ›› Удостоверение от АЕЕ ›› Удостоверение за професионална квалификация ›› Сертификат за членство в НИС ›› Сертификат за ВЕИ
за некотерм за некотерм