Услуги

Консултиране

Проектиране

Поддръжка

Кредитиране

Сертифициране на сгради

Изготвяне на оценка за съответствие на енергийна ефективност на проекти

Изготвяне на Доклад за обследване на сгради за енергийна ефективност

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации

Сервиз и абонаментно поддържане на сградни инсталации, енергиен мениджмънт

Оценка за възвръщаемост на инвестиция във ВЕИ

Нагоре