Услуги

Консултиране

Проектиране ОВК

Газови проекти и инсталации

Поддръжка

Кредитиране

Сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Изготвяне на оценка за съответствие на енергийна ефективност на проекти

Изготвяне на Доклад за обследване на сгради за енергийна ефективност

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации

Сервиз и абонаментно поддържане на сградни инсталации, сервиз на палетни горелки, сервиз на газови котли, сервиз на термопомпи и др.

Енергиен мениджмънт

Оценка за възвръщаемост на инвестиция във ВЕИ

Нагоре