Магазин

Доставка Общи условия

Bisolid AUTO XX / XA

ЗА ПРОДУКТА

Могат да се монтират в нови или съществуващи инсталации с цел напълно автоматични настройки на работната характеристика на нужния дебит. Функция AUTOADAPT (фабрична настройка) автоматично настройва работната характеристика на помпата към параметрите на системата и нуждите от топлина. Помпите предлагат възможност за избор на автоматичен нощен режим, който се активира с бутон, намиращ се на контролния панел. Автоматичният нощен режим няма активирани фабрични настройки. Когато автоматичният нощен режим бъде активиран, помпата автоматично минава на нощен режим.  Промяната зависи от температурата на флуида, измерен от интегрираните температурни сензори.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

  • Системи с постоянен или променлив дебит, където е желателно да се оптимизира работата на помпата;
  • Системи, където е приложим нощният режим;
  • Системи с променлива температура на флуида;
  • Особено подходяща за съществуващи системи, където диференциалното налягане на помпата е твърде високо по време на нуждата от намален дебит;
  • При инсталация в нови системи с цел напълно автоматични настройки на работната характеристика на нужния дебит без да има нужда от използването на бай-пас вентили или други скъпи компоненти;

Bisolid AUTO Technical date

 

Bisolid AUTO XX _ XA Technical date

Модел - мощност:
0,00 лв.   бр.
Нагоре