Магазин

Доставка Общи условия

Bisolid SAVER WFM 25 kW

ЗА ПРОДУКТА

Bisolid идват на българския пазар, за да задоволят нарасналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност и съответно по-ниска цена на отоплението. Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно-, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

 • Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
 • Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети;
 • Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене, който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;

 

 • Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
 • Сигнализация при привършване на горивото и преминаване в „тих“ режим на горене, осигуряващ съхранение на остатъчното горене и последващо лесно запалване на новата доза гориво;
 • Удължен период от време между две зареждания с гориво;
 • Възможност за двойна термична защита (електрическа или механична) чрез звукова и визуална сигнализация върху дисплея;
 • Опция: отдалечено управление на котела посредством модул с вграден стаен  термостат;
 • Възможност за регулиране температурата на водата в буферен съд, посредством втори температурен датчик;
 • Възможност за управление на помпа за отоплителен кръг и за БГВ;
 • Икономия на гориво посредством модулиращ вентилатор по температура на водата, или по температура на димните газове (по избор);
 • Интуитивен дисплей;
 • На таблото има цифрова индикация на температурата и светодиодна индикация на функциите на котела;
 • Подава се свеж въздух в горивната камера на котела посредством вентилатор, който се активира автоматично. Това позволява изгарянето на дърва с по-висока влажност;
 • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID;
 • Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
 • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;

 

BISOLID™ Saver WFM Technical date

 

0,00 лв.   бр.
Нагоре