Магазин

Доставка Общи условия

Котел Bisolid NEW N 80

ЗА ПРОДУКТА

Стоманеният водогреен котел Bisolid New N представлява източник на топлина, подходящ за отопление на жилища, еднофамилни и многофамилни къщи, публични сгради и помещения, производствени цехове и други подобни обекти с топлинни загуби в диапазона 20-80 kW. Отоплителната система може да бъде от отворен или затворен тип, с максимално свръх налягане 2.5 bar. Котлите серия Bisolid New N са проектирани като стоманени триходови котли с хоризонтално отвеждане на димните газове, подходящи за изгаряне на твърди горива. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентни котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманената триходова конструкция на топлообменника, като това допринася за отделянето на по-малко вредни емисии и газове с висока температура в атмосферния въздух. В резултат на това се спестява енергия, респективно разходи за гориво.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

  • Осигуряват отоплителна мощност в широк диапазон: 20-80 kW;
  • Предно ръчно зареждане на горивото;
  • Триходов стоманен топлообменник;
  • Предно ръчно зареждане на горивото в горивната камера;
  • На долната врата, чрез универсално преустройство и изолация, има възможност за монтаж на пелетна горелка (опция).
  • Лесно обслужване и поддръжка на котела;
  • При монтаж на смесителна група LADDOMAT може да се постигне икономия на гориво до 20%;
  • Независимост по отношение вида и калоричността на използваните горива;
  • Голям обем на горивната камера;

 

Bisolid™ NEW N Technical date

0,00 лв.   бр.
Нагоре