Магазин

Доставка Общи условия

Bisolid EVO XX 35 R TSC

 

Горелките от серия Bisolid EVO xx R tsc представляват модулираща тубусна горелка с пълно механично самопочистване. Предназначени са за монтиране към различни видове водогрейни котли. Горелката оползотворява слънчогледови пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана. Горивото и въздухът се смесват по контролиран начин и това е причината за еколо-гично горене и висока ефективност

 

ПРЕДИМСТВА:

 

 • - Горелката осигурява специализирано изгаряне на дървесни или слънчогледови пелети със специално разработени тубуси за високоефективна работа и на 2- та вида горива
 • Допълнително увеличаване на окислителната площ чрез ротация на тубуса, което води до висококачествено иекологично чисто изгаряне на пелетите;

           - Иновационна непрекъсната система на самопочистване, без необходимост от прекъсване на горивния процес, постигната чрез ротация на горивния тубус. Без консумативи и допълнителни разходи

                  - 

 • - Постига се равномерно топлинно натоварване на горивната глава благодарение на ротацията, което удължава живота на продукта; - Модерна технология, която не позволява натрупване и запушване на тубуса на горелката 
 • Висока степен на безопасност;   
 • -  Функция „Предварително подгряване“ води до много бързо запалване и ниски вредни емисии; 
 •  - Функция „Време за оптимизация“ – оптимизиране на процеса на достигане на зададената температура при минимален разход на пелети, отчитайки нуждите на конкретната отопляема площ; 
 •  - Функция „Режим на резерв“ – горелката работи на минимална мощност, с минимални разходи за гориво, а при подадена команда от електронното управление бързо развива необходимата мощност; 
 •  - Самонастройване на горелката – при промяна на определен параметър, останалите параметри се самонастройват автоматично. Лесни пуск и настройка; 
 •  - Минимализиране на включванията и изключвания на горелката – фактор за икономия на горивo; 
 •  -  N- степенна модулация (практически безстепенна) на горелката, съобразена с нуждите на инсталацията, водеща до реална икономия на гориво; 
 •  - Одобрени за продажба в ЕС 
 •  - Ниски вредни емисии, отговарящи и надхвърлящи най-строгите изисквания на ЕС; 
 •  - Лесен монтаж; 
 •  - Компактни размери 
 •  - Висока надеждност на горелката; 
 •  - Висока ефективност;
 •  - Горелката осигурява специализирано изгаряне на дървесни или слънчогледови пелети със специално разработени тубуси за високоефективна работа и на 2- та вида горива 
 •  - Допълнително увеличаване на окислителната площ чрез ротация на тубуса, което води до висококачествено и екологично чисто изгаряне на пелетите;
 • Иновационна непрекъсната система на самопочистване, без необходимост от прекъсване на горивния процес, постигната чрез ротация на горивния тубус. Без консумативи и допълнителни разходи
 •  - Елементна база само от реномирани производители: Германия, Швеция, Южна Корея и България; 
 •  - Уникален тубус само за слънчогледови пелети. Слънчогледовите пелети силно се различават от дървесните по физически качества и съдържание. За да се осигури високоефективно и екологично чисто изгаряне с ниски емисии на вредни газове и фини прахови частици, горелките Bisolid се предлагат със специално конструиран тубус и персонализирани настройки. Не е възможно да се постигне високоефективно изгаряне и на дървесни и на слънчогледови пелети без пренастройка на конструкцията. 
 •  - Хоризонтално развитие на пламъка – подходящ за повечето конструкции котли, вкл. нафтови. Изключително подходящи за хлебопекарни. 
 •  - Студен корпус в работен режим; 
 •  - Безшумна работа; 
 •  - Интелигентен алгоритъм на работа при рестартиране, в случай на прекъсване на захранването с електричество; 
 •  - Възможност за динамично управление на горелките; 
 •  - Вграден седмичен програматор; 
 •  - Възможност за свързване със стаен термостат;
 •  - Възможност за управление по температура на водата и по стайна температура; 
 •  - Бездимно палене; 
 •  - Висококачествен запалващ керамичен елемент, произведен в Япония, който гарантира над 37 000 броя запалвания;

             ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 

 

            Bisolid EVO XX R TSC ™ Technical date

 

             Инструкция за монтаж и експлоатация на горелка

2540,00 лв.   бр.
Нагоре