Магазин

Доставка Общи условия

Котел Bisolid Saver Combi 35 kW

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

 • Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети;
 • Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
 • Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
 • Управление на пелетната горелка през GSM модул (опция), чрез изпращане на SMS команди – възможност за спиране, пускане и преглед на текущото й състояние.
 • Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор;
 • Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;
 • Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;
 • Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;
 • Собствена патентована система от стикери с течни кристали за контролиране на налягането в горивната камера на котела. Това решение осъществява сигнализация при необходимост от почистване на горелката.
 • Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;
 • Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация;
 • Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво, съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво;
 • Пелетните горелки Bisolid GP xx_B са напълно автоматизирани – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции с меню на български език;

™Bisolid SAVER C Technical date

Инструкция за монтаж и експлоатация на горелка

Инструкция за монтаж и експлоатация на котела

3660,00 лв.   бр.
Нагоре