Магазин

Доставка Общи условия

Wolf CGB 2 -38

 • Газов
 • Настенен
 • Кондензен
 • Модулираща помпа
 • Без: БГВ
 • Без: РС
 • Без: димоотвод WOLF-8615479

ЗА ПРОДУКТА

Газови едноконтурни кондензни котли Wolf CGB-35 и CGB-50за отопление, с опция за свързване на бойлер за БГВ например SE-2. Котлите са оборудвани с модулираща помпа с висока ефективност (EE <0.21) като стандарт; Няма механични превключватели за подгрятата вода. Топлообменникът на котлите е  с покритие WOLF “ALUPro”. Котлите могат да се интегрират с контролните модули на WOLF, което позволява гарантиране на топлинен комфорт. Цялото оборудване е високо ефективно, надеждно и лесно за работа. Диапазон на модулация подаваща / връщаща вода (50 / 30оС)

Котел CGB-35 от 9.0 до 35.0 kW          *          Котел CGB-50 от 12.2 до 50.0 kW

Газов кондензен настенен котел CGB-35 -едноконтурен котел за отопление с възможност за свързване на бойлер.

Газов кондензен настенен котел CGB-50 -едноконтурен котел за отопление с възможност за свързване на бойлер.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

 • Газови кондензни котли със затворена горивна камера, за режим на работа зависим и независим от въздуха в помещението;
 • Висока стандартна ефективност до 110% (Hi) / 99% (Hs) за оптимално използване на енергията, одобрени по програмата REECL за кредитиране на енергийната ефективност, регистрирани в сайта на BEECIFF – Кредитна линия „Енергийна ефективност за конкурентноспособна индустрия” в България;
 • Сертифициран със знак за качество DVGW; изпитан в съответствие с немски и европейски стандарти; ниско съдържание на вредни емисии в изгорелите газове;
 • Отговаря на изискванията на сертификата „Blue Angel“ RAL-UZ 61 за отлични екологични показатели при работа с природен газ;
 • Premix горелка с предварително смесване предназначена за работа с природен газ E, LL и LPG (LPG само за 20/24kW);
 • Стандартно оборудване с разширителен съд и тристепенна помпа или модулираща високоефективна помпа клас A, без механични ключове в отоплителната вода;
 • Топлообменника може да се завърти за по-лесно почистване, без да се налага източване на водата в инсталацията, като топлообменника и системата са под налягане;
 • ALUPro покритие на топлообменника при модулираща помпа висок клас ефективност A;
 • Лесни монтаж,експлоатация и поддръжка чрез удобен достъп до всички елементи;
 • Лесен достъп до отвора за измерване на димните газове,без да се отваря котела;
 • 2 години гаранция;

Wolf™ CGB-35-50 Technical date

Ръководство за експлоатация

Ръководство за поддръжка

8721,00 лв.   бр.
Нагоре