Магазин

Доставка Общи условия

GreenEcoTherm PELLETHERM V2 M03 80 kW

ЗА ПРОДУКТА

Автоматизираните пелетни котли Pelletherm V.2 М03 са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Основното предимство и уникалност на този продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø 14 mm с различно качество, както и плодови костилки. Характеризират се с изключително висока ефективност и надеждност.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

 • Непретенциозност към качеството на използваното гориво – всички категории дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2-2014 (клас A1; клас A2; клас B);
 • Възможност за следене на температурата на димните газове;
 • Интуитивна и лесна експлоатация. Уникален дизайн (атрактивен дисплей със сензорен панел, представящ информация във формата на смислени икони. Дистанционно управление; Автоматично запалване. Fuzzie Logic на горивния процес, чрез който се намалява броя на спиранията и стартиранията, както и консумацията на гориво и използваното електричество; Управление в зависимост от изменението на външната температура;        Предимства на продукта
 • Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Екологичен при работа – нива на въглеродни емисии, които покриват най-строгите Европейски изисквания;
 • Отговарят на всички изисквания по директиви LVD, EMC и по стандарта EN 303-5;
 • Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност;
 • Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за сервизния персонал;
 • Стоманена триходова конструкция позволяваща динамична работа на котела;
 • Механично ръчно почистване на топлообменника;
 • Вграден бункер с вместимост 100 kg и възможност за автоматично зареждане с гориво от друг външен резервоар;
 • Автоматично почистване (обстъргване) на пепелния остатък върху скарата на горелката без прекъсване на горивния процес;
 • Микропроцесорен модул за управление параметрите на котела и табло с интерфейсен дисплей;
 • Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
 • Пълен достъп до всички функции на контролера чрез използване на интернет модул. Всички сервизни функции са напълно достъпни чрез използване на интернет модул. Потребителите могат да се възползват от ясно визуализираната история на работа на котела във формата на графики;
 • Допълнителни (по избор) модули за контрол на смесителните системи;
 • Възможност за контрол на всички основни функции на централното отопление и БГВ, смесителна помпа и самия смесител;
 • Автоматизирана експлоатация на котела – регулиране на температурата със стаен термостат (седмичен програматор), който гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
 • Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезен модел на дозиращо устройство за подаване на горивото, елиминиращ фактора “обратен огън” и самозапалване;

™PELLETHERM V2 M03 Technical date

Инструкция за монтаж и експлоатация на котела

12700,00 лв.   бр.
Нагоре